Met Delta Lloyd heeft LIEN+MIEN een hechte relatie. Vooral Marieke is al jarenlang nauw betrokken bij hun interne communicatie en maakte de ups en downs van het bedrijf van nabij mee. Van de champagne vanwege de AEX-notering in maart 2014 tot dit bijzondere project, nog geen drie jaar later.

Wel activeren, geen paniek zaaien
Begin 2017 had Nationale-Nederlanden net een overnamebod uitgebracht. De precieze impact op de werkgelegenheid was nog onduidelijk, maar vanuit ‘goed werkgeverschap’ wilde Delta Lloyd z’n medewerkers stimuleren tijdig stil te staan bij hun professionele toekomst – binnen of buiten de nieuwe combinatie. Samen met de mensen van Communicatie en HR gaf Marieke handen en voeten aan dit idee, op een manier die wel het urgentiegevoel aanwakkert maar geen onnodige paniek zaait. Ze bedacht de communicatieve noemer van dit initiatief (‘Sterk in je schoenen’) en beschreef de archetypes waarmee de communicatiestrategie rekening moest houden.

Intranetdossier
Sterk in je schoenenDaarnaast verzorgde Marieke vrijwel alle content van het gelijknamige intranetdossier: scripts voor video’s, mooie interviews met ervaringsdeskundige medewerkers, tips van diverse loopbaanexperts enzovoort. Ook maakte ze een geestige maar gefundeerde quiz om medewerkers te helpen kiezen uit het grote workshopaanbod van de Sterk in je Schoenen Parade, een intern loopbaanevenement. Het was gaaf te zien hoeveel mensen op de Parade rondliepen met zo’n ingevuld quizformulier in hun hand.

Bitterzoet 
Sterk in je Schoenen was een project vol gemengde gevoelens: geen vrolijke aanleiding, maar heel mooi om aan mee te werken. Mede dankzij de enorme gedrevenheid van de teamleden lukte het om dit initiatief binnen een paar weken uit de grond te stampen en goede resultaten neer te zetten. Zo werden de berichten uit het intranetdossier meer dan gemiddeld gelezen en gewaardeerd, en trokken de workshops van de Sterk in je Schoenen Parade meer dan 2600 deelnemers. Maar het meest trots zijn we misschien wel op deze feedback uit het evaluatie-onderzoek: ‘Het geeft me het gevoel dat Delta Lloyd echt geeft om z’n medewerkers.’ Wat ons betreft klopt dat gevoel. Dit project (én de samenwerking met het team!) was vol oprechte betrokkenheid, zorg en liefde.

 

 

 

 

 

Bedenk een heldere communicatiestrategie waarmee we de buitenwereld beter informeren over ons bestaan en het contact met belanghebbenden verstevigen. Dat was de vraag waarmee de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ) LIEN+MIEN benaderde.

We bleken nog niet meteen aan de slag te kunnen met die vraag. Tijdens onze intakegesprekken ontdekten we dat de MT-leden uiteenlopende percepties hadden van de ‘why’ en de toekomst van SKGZ. Dat komt wel vaker voor bij organisaties die in korte tijd zowel qua omvang als qua takenpakket flink zijn gegroeid. Geen schande dus, maar voor een goed resultaat is het wel belangrijk de juiste volgorde aan te houden: éérst helderheid over SKGZ’s identiteit en gewenste positionering.

SKGZDaarom doken we niet meteen in de communicatiestrategie, maar organiseerden we twee sessies met het MT en een organisatieadviseur waarmee LIEN+MIEN vaker samenwerkt. In de sessies lukte het om tot een gedeeld, helder beeld te komen van SKGZ’s punt op de horizon, visie, missie, ambitie en strategie. Daarmee lag er een goede basis voor de volgende stap: uitwerken wat die strategische uitgangspunten betekenen voor de relatie met stakeholders en de (interne en externe) communicatie van SKGZ.

Aan LIEN+MIEN de schone taak om de nieuwe inzichten door te vertalen naar een heldere communicatiestrategie, waarin we SKGZ’s identiteit en positionering verder concretiseerden. Daarbij bedachten we een aansprekende en herkenbare ‘kapstok’ voor alle communicatie-uitingen. Verder brachten we per stakeholdersgroep in kaart welke communicatieacties en -middelen nodig zijn, wat we bundelden in een overzichtelijke communicatiekalender. De communicatieafdeling van SKGZ heeft nu alle munitie in handen om doelgericht te werken aan de gewenste positionering van SKGZ.

ECN strategieboekje

ECN strategieboekjeECN schakelde ons in voor een publicatie om stakeholders deelgenoot te maken van de kersverse aangescherpte strategie. Veel inhoudelijke houvast was er niet: een paar Powerpoint-sheets en een verhaal dat ‘in hoofden’ zat. Gelukkig kennen we de energiesector erg goed. Daardoor volstond een werksessie waarin we onze opdrachtgever grondig ‘doorzaagden’ over de strategie en het verhaal erachter – belangrijke basiskennis over relevante energie-trends hadden we zelf al.

Het was best spannend om met zo weinig onderliggende ‘harde’ documentatie de strategie op papier te zetten. Gelukkig bleken we de strategie en de keuzes erachter goed te doorgronden. ECN’s reactie op ons eerste tekstvoorstel: “Ik ben erg enthousiast, petje af!” Na twee revisierondes waren ook de details en nuances 100% naar tevredenheid van de voltallige ECN-directie en konden we onze schets voor het strategieboekje en de goedgekeurde tekst overdragen aan ECN’s vaste vormgeefbureau.

Het eindresultaat: een overzichtelijk boekwerkje van 20 pagina’s A5, met een helder strategieverhaal dat mede dankzij kaders, infografieken en andere ‘instapmomenten’ prettig wegleest, met inachtname van de ECN-huisstijl en -beeldtaal.

 

Geplaatst in werk.
werksessie GZA

Bij de Gooise Zorgacademie bereiden zo’n 350 studenten uit midden-Nederland (meest volwassenen) zich voor op een mooie carrière in de zorg. Dat doen ze vier dagen per week in de praktijk en één dag per week op de Academie: de Gooise Zorgacademie is een zgn. BBL-opleiding (beroeps begeleidende leerweg). Die onderwijsvorm betekent dat er volop wisselwerking moet zijn tussen de Academie en de zorginstellingen, zonder dat ze op elkaars stoel gaan zitten. Anders gezegd: met respect voor elkaars identiteit. Juist over die identiteit had de Gooise Zorgacademie aarzelingen: waar staan we eigenlijk precies voor, wat is ons richtsnoer bij afwegingen over wat we wel en niet doen?

Aan zo’n communicatievraagstuk kan een flink organisatieprobleem ten grondslag liggen, bijvoorbeeld als de leden van de organisatie totaal blanco en/of hopeloos verdeeld zijn over de identiteit. Gelukkig bleek dat hier niet het geval: uit onze verkennende interviews bleek dat de docenten, studenten en de studieleiding (weliswaar latent) best een duidelijk beeld hadden bij de identiteit van ‘hun’ Gooise Zorgacademie. Wij moesten dat ‘alleen maar’ naar boven halen en expliciet maken.

werksessie GZA

Er zijn van die opdrachten waarbij alle puzzelstukjes gaandeweg perfect op hun plaats vallen. Dit was er zo eentje. Uit onze desk research, interviews met studenten, survey onder praktijkinstellingen en twee werksessie met het docententeam ontstond stap voor stap een glashelder beeld. We werkten het, zoals afgesproken, uit in een ‘elevator pitch’ van een half A4’tje waarin we de identiteit van de Gooise Zorgacademie zorgvuldig onder woorden brachten. Een schot in de roos, vonden onze opdrachtgevers: het document biedt de zo vurig gewenste houvast om de Gooise Zorgacademie scherper te positioneren bij potentiële studenten en zorginstellingen.

En wat ons betreft: als we ooit zorg nodig hebben, valt dan te regelen dat we worden verzorgd door iemand die is opgeleid door deze geweldige mensen? We zijn onder de indruk van het vakmanschap, de liefde voor het vak en de persoonlijke betrokkenheid van het hele team van de Gooise Zorgacademie. We hebben ervan genoten om met zulke gedreven mensen samen te werken!

Deelauto’s, e-auto’s, nieuwe mobiliteitsconcepten: de autobranche verandert momenteel snel. PGA Nederland, een grote dealerholding die negen automerken vertegenwoordigt, realiseert zich dat een heldere positionering belangrijk is in zo’n markt. En ook dat zo’n heldere positionering intern begint. Daarom wil het bedrijf, samen met LIEN+MIEN, het DNA verhelderen van een van hun (nieuwe) BV’s, Nefkens Midden.

Werksessie PGA

In werksessies met het MT en de vestigingsvertegenwoordelijken verzamelen we input over wat Nefkens Midden onderscheidt van anderen. Ook speuren we naar ‘verborgen juweeltjes’ die doorslaggevend kunnen zijn voor een succesvolle positionering in de automarkt van morgen. De werksessies zijn daarnaast meteen een kans om te toetsen of iedereen op één lijn zit en snapt wat zijn/haar rol in het proces is.

De sessies waren een genoegen om te doen en hebben belangrijke inzichten opgeleverd. Het enthousiasme en de betrokkenheid van beide groepen over het werk, het merk Nefkens en de branche was duidelijk voelbaar. De bijzondere eigenschappen die LIEN+MIEN Communicatie boven tafel heeft gekregen, vormen een heldere, samenhangende set waarden die een duidelijke richting op wijzen. Het gewenste DNA is gevonden; PGA heeft voldoende munitie om er zelf verder mee aan de slag te gaan.

Dokter Makelaars ziet dat z’n doelgroepen (huizenkopers en -verkopers in Amsterdam) veel gebruik maken van social media en wil z’n zichtbaarheid op social media verbeteren. Aan LIEN+MIEN de vraag daarbij te helpen.

Ons advies: focus niet alleen op zichtbaarheid, maar kies een goede contentstrategie die ook bijdraagt aan de gewenste positionering van Dokter Makelaars. Maak duidelijk hoe het kantoor onderscheidt van de concurrentie. Communicatie en interactie met de doelgroep levert daarnaast het volgende op:
– het juiste gevoel/een goede indruk op nieuwe klanten
– bestaande klanten worden promotors

Margot analyseerde de gewenste positionering en de huidige online presence. Op basis daarvan formuleerde ze, in nauwe samenspraak met de makelaars van het kantoor, de uitgangspunten voor de contentstrategie, inclusief een heldere contentformule en -kalender voor verschillende sociale media.

De eerste resultaten waren meteen super: de Facebookpagina van Dokter Makelaars kreeg veel meer volgers, door slimme interactie is het bereik van die berichten ook fors vergroot én de bezoekersaantallen op de website groeien gestaag. Om die stijgende lijn vast te houden, gaat Margot maandelijks langs bij deze klant om ze te helpen bij de contentproductie. Uiteraard geeft ze ze ook, gevraagd en ongevraagd, tips en advies over het gebruik van social media.

 

Dokter makelaars

Soms krijgen we vanuit een onverwachte hoek een leuke opdracht. Zoals een niet nader te benoemen communicatieadviesbureau dat vanwege capaciteitsgebrek onze hulp inschakelde voor een campagne voor een medische speciaalzaak rond het thema privacy.

Privacy is heikel onderwerp en dat geldt in extreme mate in de zorgsector. Eén op de twee Nederlanders heeft problemen met privacy in de zorg. De betreffende medische speciaalzaak (laten we de organisatie klant X noemen) heeft z’n zaakjes echter netjes voor elkaar. Met een campagne wil deze klant hun doelgroepen, voorschrijvers en patiënten, geruststellen dat alle processen privacy-compliant zijn en de persoonsgegevens goed beschermd.

Loesje-privacy

Positioneringscampagne
Na een grondige analyse van de doelgroepen en gewenste doelen stelden we voor om geen standalone campagne te lanceren rond het onderwerp privacy, maar om het onderdeel te maken van de merkpositionering. De kernboodschap ‘De processen van klant X zijn privacy-compliant’ draagt namelijk bij aan de onderscheidende en relevante positie van klant X in de gedachten en beleving van de externe doelgroepen. Dit onderwerp is bij uitstek geschikt voor klant X om nieuwe relaties aan te gaan en bestaande relaties te versterken.

De campagne
We bedachten een pakkende rode draad van de campagne: de hashtag#. In de online wereld staat die hashtag voor iets dat veelvuldig wordt verspreid en gevonden – alles wat je juist níet wil dat er gebeurt met je medische gegevens. De campagne combineert de hashtag met geruststellende woorden, waarmee klant X de boodschap afgeeft dat bij hen alle gegevens veilig zijn. Juist door de contradictie van de # wordt de aandacht getrokken.

Natuurlijk hebben we ons ook gebogen over de beeldtaal en de online en offline communicatiedragers. We kozen voor herkenbare (gevoelige) beelden met uitgesproken zorgen van patiënten. Helaas kunnen we geen voorbeelden laten zien, ook wij waarborgen de privacy van onze klanten ;-).

Ons voorstel werd met enthousiasme ontvangen door klant X. We scoorden hoog op:

  • Originaliteit
  • Duidelijkheid
  • Relevantie
  • Verschil met de concurrentie
  • Consistentie
  • Geloofwaardigheid
  • Activerende werking

Onze opdrachtgever, het communicatieadviesbureau heeft het voorstel verder uitgewerkt en helpt klant X bij de uitrol van de campagne.

NetNl covers grasNet NL is het relatiemagazine van branchevereniging Netbeheer Nederland, dat we al sinds 2012 van A tot Z maken. We doen de research, bedenken geschikte onderwerpen en geïnterviewden, stemmen het inhoudsplan af met de opdrachtgever, verzorgen met ons team van schrijvers en fotografen alle content en maken tenslotte samen met Potatopixels en Zwaan Grafimedia een prachtig eindproduct. Ook zorgen we voor het ‘groot onderhoud’ van Net NL: we doen regelmatig lezersonderzoek, stellen de door onszelf ontwikkelde redactionele formule bij, denken mee met Netbeheer Nederland over online en social kruisbestuiving enzovoort. Net NL is een goed voorbeeld van wat we voor je kunnen betekenen als je een bureau zoekt dat je voor 99% ontzorgt met je blad. Lees hiernaast maar wat Netbeheer Nederland over ons zegt.

Benieuwd naar het magazine? PDF’jes van alle edities zijn te vinden op de site van Netbeheer Nederland. Of als je de voorkeur geeft aan een papieren exemplaar: we sturen je met plezier een recent nummer toe. Neem even contact met ons op om je adres door te geven.

 

Net NL#5_pag 2+3

 

Net NL#5_hoofdart

 

Communicatie met sollicitanten en nieuwe medewerkers in lijn brengen met de positionering, dat was wat Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd en TenneT beoogden met deze opdrachten aan LIEN+MIEN. Een specifieke vorm van branding, op het snijvlak van corporate communicatie en interne communicatie – echt iets voor ons!

Onboarding Delta Lloyd startscherm

Recruitment: NN
Bij Nationale-Nederlanden ging het om eindredactie van alle recruitment-communicatiemiddelen: webteksten, vacatureteksten, correspondentie etc. De bestaande teksten waren keurig, maar om nou te zeggen dat ze de lezer het gevoel gaven van ‘You Matter’ (de internationale positionering van NN Group) of ‘Er is maar één Nederlander zoals jij’ (de slogan van NN): nee. LIEN+MIEN nam al die teksten onder de loep om ze wél des You Matters te maken. Een mooie opdracht, waarbij we werden uitgedaagd door de HR-mensen van NN om de lat flink hoog te leggen. Het eindresultaat: teksten waaruit respect en erkenning spreekt voor iedereen die interesse toont in NN als werkgever, zélfs als je sollicitatie wordt afgewezen.

Recruitment NN home NNcareers

Preboarding- en onboarding: Delta Lloyd
Delta Lloyd betrok LIEN+MIEN vanaf het allereerste begin bij de app waarmee nieuwe collega’s zich vanaf zo’n twee weken voor hun indiensttreding kunnen verdiepen in hun nieuwe werkgever. Samen met de mensen van HR en Communicatie zetten we op een rijtje welke content deze app moest bevatten: wat vragen nieuwe collega’s zich af, wat vindt Delta Lloyd belangrijk om ze mee te geven?Delta Lloyd verzamelde de ingrediënten voor de content; LIEN+MIEN bewerkte het tot aantrekkelijke, interactieve content: testjes, quizjes, teksten, opdrachten, scripts voor video’s etc. Het eindresultaat is een app die zowel leuk als leerzaam is en waar de HR-afdeling veel enthousiaste reacties over kreeg. Wij zijn er blij mee. Ons lievelingsonderdeel: het stop-motion filmpje met tips van collega’s, variërend van “Sla je personeelsnummer op in je mobiel, je hebt ‘m vaak nodig” tot deze:

Onboarding Delta Lloyd still stopmotion filmpje

 

Onboarding: TenneT
Bij TenneT kwam LIEN+MIEN in beeld toen de elementen van een nieuw online onboarding-programma al waren vastgesteld. Eigenlijk was het ‘alleen maar’ een kwestie van de aangeleverde teksten redigeren tot aantrekkelijke, ontvangergerichte content waarin de waarden van TenneT goed terugkomen. Gelukkig kennen we TenneT goed en weten we dat meedenken wordt gewaardeerd. Daarom deden we ook suggesties over de (samenhang met) de preboarding-communicatie, stelden we voor het onboarding-programma een aantal onderwerpen voor die TenneT nog níet op het lijstje had staan en bedachten we manieren om bepaalde content op andere, aantrekkelijker manieren te presenteren dan in tekst. Onze (ongevraagde) suggesties werden enthousiast ontvangen door de HR-mensen van TenneT. Samen vonden we pragmatische, budgetvriendelijke manieren om het onboarding-programma net dat tikkeltje extra te geven.

 

Hemels Goud screenshot1

Hemels Goud screenshot1Lang geleden hielp Marieke een beginnende goudsmid met de webteksten voor haar kersverse onderneming: Hemels Goud. Al pratend en aftastend lukte het om de ingrediënten te vinden voor webteksten die precies onder woorden brachten wat Hemels Goud zo’n uniek en prachtig bedrijfje maakte. Goudsmid Mariëtta van Bokhoven was er zielsgelukkig mee.

Gouden samenwerking
Vijftien jaar later meldde Mariëtta zich weer bij Marieke, vastbesloten om juist háár te vragen voor de webteksten van de nieuwe site het inmiddels volwassen geworden Hemels Goud. Bij het weerzien in Mariëtta’s winkel/werkplaats in zilverstad Schoonhoven was de klik er meteen weer, alsof die vijftien jaar nooit verstreken waren. Met nog meer liefde en plezier dan toen hebben we wederom de webteksten voor Hemels Goud verzorgd. In een toon en stijl waaruit Mariëtta’s passie en persoonlijkheid spreken, net als uit haar sieraden. Een samenwerking met een gouden randje, lees maar wat Mariëtta erover schreef.

Credits Hemelsgoud.nl
Opdrachtgever: Hemels Goud, Mariëtta van Bokhoven
Webdesign: Maarten Goutier
Teksten: LIEN+MIEN