Bedenk een heldere communicatiestrategie waarmee we de buitenwereld beter informeren over ons bestaan en het contact met belanghebbenden verstevigen. Dat was de vraag waarmee de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ) LIEN+MIEN benaderde.

We bleken nog niet meteen aan de slag te kunnen met die vraag. Tijdens onze intakegesprekken ontdekten we dat de MT-leden uiteenlopende percepties hadden van de ‘why’ en de toekomst van SKGZ. Dat komt wel vaker voor bij organisaties die in korte tijd zowel qua omvang als qua takenpakket flink zijn gegroeid. Geen schande dus, maar voor een goed resultaat is het wel belangrijk de juiste volgorde aan te houden: éérst helderheid over SKGZ’s identiteit en gewenste positionering.

SKGZDaarom doken we niet meteen in de communicatiestrategie, maar organiseerden we twee sessies met het MT en een organisatieadviseur waarmee LIEN+MIEN vaker samenwerkt. In de sessies lukte het om tot een gedeeld, helder beeld te komen van SKGZ’s punt op de horizon, visie, missie, ambitie en strategie. Daarmee lag er een goede basis voor de volgende stap: uitwerken wat die strategische uitgangspunten betekenen voor de relatie met stakeholders en de (interne en externe) communicatie van SKGZ.

Aan LIEN+MIEN de schone taak om de nieuwe inzichten door te vertalen naar een heldere communicatiestrategie, waarin we SKGZ’s identiteit en positionering verder concretiseerden. Daarbij bedachten we een aansprekende en herkenbare ‘kapstok’ voor alle communicatie-uitingen. Verder brachten we per stakeholdersgroep in kaart welke communicatieacties en -middelen nodig zijn, wat we bundelden in een overzichtelijke communicatiekalender. De communicatieafdeling van SKGZ heeft nu alle munitie in handen om doelgericht te werken aan de gewenste positionering van SKGZ.

werksessie GZA

Bij de Gooise Zorgacademie bereiden zo’n 350 studenten uit midden-Nederland (meest volwassenen) zich voor op een mooie carrière in de zorg. Dat doen ze vier dagen per week in de praktijk en één dag per week op de Academie: de Gooise Zorgacademie is een zgn. BBL-opleiding (beroeps begeleidende leerweg). Die onderwijsvorm betekent dat er volop wisselwerking moet zijn tussen de Academie en de zorginstellingen, zonder dat ze op elkaars stoel gaan zitten. Anders gezegd: met respect voor elkaars identiteit. Juist over die identiteit had de Gooise Zorgacademie aarzelingen: waar staan we eigenlijk precies voor, wat is ons richtsnoer bij afwegingen over wat we wel en niet doen?

Aan zo’n communicatievraagstuk kan een flink organisatieprobleem ten grondslag liggen, bijvoorbeeld als de leden van de organisatie totaal blanco en/of hopeloos verdeeld zijn over de identiteit. Gelukkig bleek dat hier niet het geval: uit onze verkennende interviews bleek dat de docenten, studenten en de studieleiding (weliswaar latent) best een duidelijk beeld hadden bij de identiteit van ‘hun’ Gooise Zorgacademie. Wij moesten dat ‘alleen maar’ naar boven halen en expliciet maken.

werksessie GZA

Er zijn van die opdrachten waarbij alle puzzelstukjes gaandeweg perfect op hun plaats vallen. Dit was er zo eentje. Uit onze desk research, interviews met studenten, survey onder praktijkinstellingen en twee werksessie met het docententeam ontstond stap voor stap een glashelder beeld. We werkten het, zoals afgesproken, uit in een ‘elevator pitch’ van een half A4’tje waarin we de identiteit van de Gooise Zorgacademie zorgvuldig onder woorden brachten. Een schot in de roos, vonden onze opdrachtgevers: het document biedt de zo vurig gewenste houvast om de Gooise Zorgacademie scherper te positioneren bij potentiële studenten en zorginstellingen.

En wat ons betreft: als we ooit zorg nodig hebben, valt dan te regelen dat we worden verzorgd door iemand die is opgeleid door deze geweldige mensen? We zijn onder de indruk van het vakmanschap, de liefde voor het vak en de persoonlijke betrokkenheid van het hele team van de Gooise Zorgacademie. We hebben ervan genoten om met zulke gedreven mensen samen te werken!

Deelauto’s, e-auto’s, nieuwe mobiliteitsconcepten: de autobranche verandert momenteel snel. PGA Nederland, een grote dealerholding die negen automerken vertegenwoordigt, realiseert zich dat een heldere positionering belangrijk is in zo’n markt. En ook dat zo’n heldere positionering intern begint. Daarom wil het bedrijf, samen met LIEN+MIEN, het DNA verhelderen van een van hun (nieuwe) BV’s, Nefkens Midden.

Werksessie PGA

In werksessies met het MT en de vestigingsvertegenwoordelijken verzamelen we input over wat Nefkens Midden onderscheidt van anderen. Ook speuren we naar ‘verborgen juweeltjes’ die doorslaggevend kunnen zijn voor een succesvolle positionering in de automarkt van morgen. De werksessies zijn daarnaast meteen een kans om te toetsen of iedereen op één lijn zit en snapt wat zijn/haar rol in het proces is.

De sessies waren een genoegen om te doen en hebben belangrijke inzichten opgeleverd. Het enthousiasme en de betrokkenheid van beide groepen over het werk, het merk Nefkens en de branche was duidelijk voelbaar. De bijzondere eigenschappen die LIEN+MIEN Communicatie boven tafel heeft gekregen, vormen een heldere, samenhangende set waarden die een duidelijke richting op wijzen. Het gewenste DNA is gevonden; PGA heeft voldoende munitie om er zelf verder mee aan de slag te gaan.

Soms krijgen we vanuit een onverwachte hoek een leuke opdracht. Zoals een niet nader te benoemen communicatieadviesbureau dat vanwege capaciteitsgebrek onze hulp inschakelde voor een campagne voor een medische speciaalzaak rond het thema privacy.

Privacy is heikel onderwerp en dat geldt in extreme mate in de zorgsector. Eén op de twee Nederlanders heeft problemen met privacy in de zorg. De betreffende medische speciaalzaak (laten we de organisatie klant X noemen) heeft z’n zaakjes echter netjes voor elkaar. Met een campagne wil deze klant hun doelgroepen, voorschrijvers en patiënten, geruststellen dat alle processen privacy-compliant zijn en de persoonsgegevens goed beschermd.

Loesje-privacy

Positioneringscampagne
Na een grondige analyse van de doelgroepen en gewenste doelen stelden we voor om geen standalone campagne te lanceren rond het onderwerp privacy, maar om het onderdeel te maken van de merkpositionering. De kernboodschap ‘De processen van klant X zijn privacy-compliant’ draagt namelijk bij aan de onderscheidende en relevante positie van klant X in de gedachten en beleving van de externe doelgroepen. Dit onderwerp is bij uitstek geschikt voor klant X om nieuwe relaties aan te gaan en bestaande relaties te versterken.

De campagne
We bedachten een pakkende rode draad van de campagne: de hashtag#. In de online wereld staat die hashtag voor iets dat veelvuldig wordt verspreid en gevonden – alles wat je juist níet wil dat er gebeurt met je medische gegevens. De campagne combineert de hashtag met geruststellende woorden, waarmee klant X de boodschap afgeeft dat bij hen alle gegevens veilig zijn. Juist door de contradictie van de # wordt de aandacht getrokken.

Natuurlijk hebben we ons ook gebogen over de beeldtaal en de online en offline communicatiedragers. We kozen voor herkenbare (gevoelige) beelden met uitgesproken zorgen van patiënten. Helaas kunnen we geen voorbeelden laten zien, ook wij waarborgen de privacy van onze klanten ;-).

Ons voorstel werd met enthousiasme ontvangen door klant X. We scoorden hoog op:

  • Originaliteit
  • Duidelijkheid
  • Relevantie
  • Verschil met de concurrentie
  • Consistentie
  • Geloofwaardigheid
  • Activerende werking

Onze opdrachtgever, het communicatieadviesbureau heeft het voorstel verder uitgewerkt en helpt klant X bij de uitrol van de campagne.