Werk in uitvoering: de laatste correcties op de Duitse insert

Hoogspanningsbeheerder TenneT hielpen we bij een performance-managementproject. Typisch zo’n project dat, als je niet oppast, wordt ervaren als een ‘moetje van boven’ en dus nooit echt wordt omarmd door medewerkers. Terwijl dat wel nodig is om performance management goed te verankeren in het dagelijks werk. De projectmanager zag dat risico ook en gaf communicatie de aandacht die het verdient.

De ‘live communicatie’ organiseert ze zelf, samen met een aantal enthousiaste medewerkers die ze als voorlopers een belangrijke rol gaf in het project. LIEN+MIEN ondersteunt dat met massamediale communicatie in de vorm van een aansprekende intranetsite en een insert (Duitse en Nederlandse versie) in het personeelsmagazine die de what’s in it for me voor medewerkers centraal stelt.

ECNDe communicatieafdeling van ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) vroeg ons mee te denken over de interne communicatie rond een nieuwe werkmethodiek. Die is bedoeld om projectmanagement op een (nog) hoger niveau te brengen. Projecten voor marktpartijen worden namelijk steeds belangrijker voor ECN, nu de overheidssubsidies teruglopen.

Communicatiestrategie en -plan
LIEN+MIEN voerde gesprekken met uiteenlopende stakeholders en stelde in nauwe samenspraak met de projectleider een communicatiestrategie op. We brachten in kaart welke (sub)doelgroepen belangrijk zijn, welke informatiebehoefte zij hebben en hoe de projectcommunicatie hier zo op kan inspelen dat de nieuwe methodiek vlot wordt omarmd. We werkten de strategie uit in een overzichtelijk communicatieplan, met een mix van bestaande en nieuwe communicatiemiddelen die de hoogopgeleide, kritische ECN-ers weet te verrassen.

Hulp bij uitvoering
De projectleider heeft grotendeels zelf uitvoering gegeven aan het plan, bijgestaan door de communicatieafdeling van ECN. LIEN+MIEN heeft geholpen door een aantal basisteksten (o.a. voor intranet) te schrijven.

 

Bluewater is een internationaal offshore-bedrijf met 800 collega’s waar een groot ICT-project speelde met grote invloed op de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers – en niet louter in positieve zin. Complicerende factor was dat het project niet zonder de medewerking van medewerkers kon om de einddoelen te halen. Draagvlak was dus cruciaal. Het vereiste een gefaseerde, doelgroepspecifieke aanpak. LIEN + MIEN adviseerde Bluewater over de communicatie-aanpak en werkte het uit in een detailplanning waarmee Bluewater zelf aan de slag kon. Maar de samenwerking beviel zo goed dat we ook de opdracht kregen om een aantal deelprojecten uit te voeren. Van de productie van de digitale nieuwsbrief tot een Prezi tot de kick-off actie: een ijscokar op de stoep.

Bluewater_kaart 2013-08-14 20.33.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

topsupportlogo Mooi voorbeeld van onze samenwerking met het organisatieadviesbureau Clearfields is de ontwikkeling van een inspirerend performance-traject voor de IT-afdeling van een grote verzekeraar. Van begin tot eind waren we erbij betrokken: van verkennende interviews met medewerkers tot gedetailleerde uitwerking van het plan. Met steeds als rode draad: hoe krijgen we de IT’ers enthousiast, hoe zorgen we voor het gewenste gedrag? Een opvallend communicatieconcept, aandacht voor persoonlijke communicatie en veel interactie met elkaar heeft er mede voor gezorgd dat het traject een succes is: de waardering van de ‘interne klant’ steeg enorm.