Intranet screenshot

Intranet screenshotEen opdracht waar we, op verzoek van de opdrachtgever, een beetje geheimzinnig over moeten doen. Het gaat om een grote dienstverlener waar het intranet nodig aan vernieuwing toe was. Eerdere pogingen strandden vaak halverwege op IT-perikelen, waardoor het intranet wel iets verbeterde maar per saldo te complex en te gebruiksonvriendelijk bleef – en dus matig werd gebruikt.

Houvast via een visie
Toen LIEN+MIEN in beeld kwam, stonden inmiddels ook sociale tools hoog op de lange lijst intranet-wensen: naadloos in het intranet te integreren tools waarmee medewerkers makkelijk kennis, ideeën en meningen kunnen uitwisselen. Daar zijn plenty opties voor, maar de organisatie erkende dat ze niet (weer) moest vastlopen in ‘IT-stroop’ en vroeg ons om een visiedocument.

Organisatorische context
Ons visiedocument over de ideale digital workplace nam bewust niet de IT (on)mogelijkheden als vertrekpunt, maar ging uit van de doelen van de organisatie en de wensen van medewerkers. Ook namen we de organisatorische context mee. Welke rol wil, moet of kan het intranet vervullen bij deze organisatie? Hoe digital en social minded zijn medewerkers überhaupt? En wie ‘gaat’ er eigenlijk over het intranet (formeel, informeel en financieel) en in hoeverre belemmert of bespoedigt die manier van organiseren de doorontwikkeling? Pas daarna keken we naar de digitale keuzes.

IT is the easiest
We baseerden de visie op een flinke dosis desk research naar (nationale en internationale) best practices met intranetten en interviewden medewerkers (‘gebruikers’), specialisten uit uiteenlopende disciplines en ervaringsdeskundigen van andere organisaties. Dat vertaalden we door naar het uiteindelijke visiedocument, waarvan de inhoud vertrouwelijk is. Om toch een tipje van de sluier op te lichten: dit citaat (uit een internationaal benchmark-onderzoek) is ons uit het hart gegrepen: “It is important to spend enough time on communications, training, information, learning and change management. The IT part is the easiest.” 

 

 

Organisatieadviesbureau Clearfields ontwikkelt en realiseert inspirerende concepten voor prestatieverbetering. Dat kan bijvoorbeeld een omvangrijke bezuiniging zijn, een noodzakelijke herstructurering of een grote kwaliteitsverbetering. Clearfields schakelt LIEN + MIEN regelmatig in om samen te werken, variërend van advies over een communicatiestrategie tot een uitgewerkt communicatieconcept. We hebben bijvoorbeeld intensief gewerkt aan een performanceproject bij de ICT-afdeling van een grote verzekeraar en bij diverse zorginstellingen. Soms is ‘alleen’ onze scherpe blik op een bepaald vraagstuk nodig. Clearfields en LIEN + MIEN sluiten zich een dag (of twee) op, gooien alle informatie op tafel, stellen kritische vragen, botsen en komen met de meest vreemde voorstellen. De output is vaak verrassend. Verrassend goed.

brainstorm

 

“Ik ben blij verrast over de diepgang van het onderzoek en de vertaling in concrete aanbevelingen”, zo luidde de feedback van opdrachtgever Netbeheer Nederland over ons lezersonderzoek over hun (en ons!) magazine Net NL.

Een jaar na de start van het blad deed LIEN + MIEN  zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek naar de waardering en effectiviteit van het blad. Naast leuke gesprekken met lezers leverde het onderzoek zowel bevestigingen als nieuwe inzichten op. En grappig genoeg niet alleen over het blad maar ook over aanpalende communicatie-activiteiten van Netbeheer Nederland.We rondden het onderzoek af met concrete aanbevelingen, die we bespraken in een werksessie met het hele Net NL team (incl. de vormgevers van Aandagt) waarin we gezamenlijk de aangescherpte koers van het blad vaststelden. Natuurlijk zorgden we ook voor goede terugkoppeling naar de deelnemers aan het onderzoek

Netbeheer_onderzoek

.Schermafbeelding 2013-12-16 om 14.34.31

Schermafbeelding 2013-12-16 om 14.33.02

 

 

Nadat we een communicatieplan hadden gemaakt voor de ICT-afdeling van Bluewater, kreeg LIEN + MIEN de opdracht om ook de daarin voorgestelde nieuwsbrief te ontwikkelen. De uitgangspunten: herkenbaarheid, budget & snelheid. We bedachten een digitale nieuwsbrief die snel en budgetvriendelijk te produceren is, zonder concessies te doen aan aantrekkelijkheid en leesbaarheid. Het design is gebaseerd op Bluewaters belangrijkste huisstijlelementen, herkenbaar en toch verrassend. De content vlot geschreven, duidelijk, to the point, menselijk, concreet en niet gespeend van humor. Mooie opdracht, tevreden klant.

BW-Nieuwsbrief1 BW-Nieuwsbrief4 BW-Nieuwsbrief5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PlekTM is het slimste en snelste sociale intranet, ontwikkeld door onze partner ILUMY. Elke introductie van Plek start met een werksessie met de klant, waarbij LIEN + MIEN ook aanschuift. Wij helpen Plek aansluiting te laten vinden bij de waarden, strategie, visie en doelstellingen van de betreffende organisatie. Ook verkennen we wat voor die klant de succes- en faalfactoren van Plek zijn, en staan we stil bij wat nodig is voor een geslaagde activatie. Daarnaast zijn we op afroep beschikbaar voor meer hersens of handjes bij de activatie van Plek.

Schermafbeelding 2013-12-09 om 10.58.38