Dokter Makelaars ziet dat z’n doelgroepen (huizenkopers en -verkopers in Amsterdam) veel gebruik maken van social media en wil z’n zichtbaarheid op social media verbeteren. Aan LIEN+MIEN de vraag daarbij te helpen.

Ons advies: focus niet alleen op zichtbaarheid, maar kies een goede contentstrategie die ook bijdraagt aan de gewenste positionering van Dokter Makelaars. Maak duidelijk hoe het kantoor onderscheidt van de concurrentie. Communicatie en interactie met de doelgroep levert daarnaast het volgende op:
– het juiste gevoel/een goede indruk op nieuwe klanten
– bestaande klanten worden promotors

Margot analyseerde de gewenste positionering en de huidige online presence. Op basis daarvan formuleerde ze, in nauwe samenspraak met de makelaars van het kantoor, de uitgangspunten voor de contentstrategie, inclusief een heldere contentformule en -kalender voor verschillende sociale media.

De eerste resultaten waren meteen super: de Facebookpagina van Dokter Makelaars kreeg veel meer volgers, door slimme interactie is het bereik van die berichten ook fors vergroot én de bezoekersaantallen op de website groeien gestaag. Om die stijgende lijn vast te houden, gaat Margot maandelijks langs bij deze klant om ze te helpen bij de contentproductie. Uiteraard geeft ze ze ook, gevraagd en ongevraagd, tips en advies over het gebruik van social media.

 

Dokter makelaars

Soms krijgen we vanuit een onverwachte hoek een leuke opdracht. Zoals een niet nader te benoemen communicatieadviesbureau dat vanwege capaciteitsgebrek onze hulp inschakelde voor een campagne voor een medische speciaalzaak rond het thema privacy.

Privacy is heikel onderwerp en dat geldt in extreme mate in de zorgsector. Eén op de twee Nederlanders heeft problemen met privacy in de zorg. De betreffende medische speciaalzaak (laten we de organisatie klant X noemen) heeft z’n zaakjes echter netjes voor elkaar. Met een campagne wil deze klant hun doelgroepen, voorschrijvers en patiënten, geruststellen dat alle processen privacy-compliant zijn en de persoonsgegevens goed beschermd.

Loesje-privacy

Positioneringscampagne
Na een grondige analyse van de doelgroepen en gewenste doelen stelden we voor om geen standalone campagne te lanceren rond het onderwerp privacy, maar om het onderdeel te maken van de merkpositionering. De kernboodschap ‘De processen van klant X zijn privacy-compliant’ draagt namelijk bij aan de onderscheidende en relevante positie van klant X in de gedachten en beleving van de externe doelgroepen. Dit onderwerp is bij uitstek geschikt voor klant X om nieuwe relaties aan te gaan en bestaande relaties te versterken.

De campagne
We bedachten een pakkende rode draad van de campagne: de hashtag#. In de online wereld staat die hashtag voor iets dat veelvuldig wordt verspreid en gevonden – alles wat je juist níet wil dat er gebeurt met je medische gegevens. De campagne combineert de hashtag met geruststellende woorden, waarmee klant X de boodschap afgeeft dat bij hen alle gegevens veilig zijn. Juist door de contradictie van de # wordt de aandacht getrokken.

Natuurlijk hebben we ons ook gebogen over de beeldtaal en de online en offline communicatiedragers. We kozen voor herkenbare (gevoelige) beelden met uitgesproken zorgen van patiënten. Helaas kunnen we geen voorbeelden laten zien, ook wij waarborgen de privacy van onze klanten ;-).

Ons voorstel werd met enthousiasme ontvangen door klant X. We scoorden hoog op:

  • Originaliteit
  • Duidelijkheid
  • Relevantie
  • Verschil met de concurrentie
  • Consistentie
  • Geloofwaardigheid
  • Activerende werking

Onze opdrachtgever, het communicatieadviesbureau heeft het voorstel verder uitgewerkt en helpt klant X bij de uitrol van de campagne.