Deelauto’s, e-auto’s, nieuwe mobiliteitsconcepten: de autobranche verandert momenteel snel. PGA Nederland, een grote dealerholding die negen automerken vertegenwoordigt, realiseert zich dat een heldere positionering belangrijk is in zo’n markt. En ook dat zo’n heldere positionering intern begint. Daarom wil het bedrijf, samen met LIEN+MIEN, het DNA verhelderen van een van hun (nieuwe) BV’s, Nefkens Midden.

Werksessie PGA

In werksessies met het MT en de vestigingsvertegenwoordelijken verzamelen we input over wat Nefkens Midden onderscheidt van anderen. Ook speuren we naar ‘verborgen juweeltjes’ die doorslaggevend kunnen zijn voor een succesvolle positionering in de automarkt van morgen. De werksessies zijn daarnaast meteen een kans om te toetsen of iedereen op één lijn zit en snapt wat zijn/haar rol in het proces is.

De sessies waren een genoegen om te doen en hebben belangrijke inzichten opgeleverd. Het enthousiasme en de betrokkenheid van beide groepen over het werk, het merk Nefkens en de branche was duidelijk voelbaar. De bijzondere eigenschappen die LIEN+MIEN Communicatie boven tafel heeft gekregen, vormen een heldere, samenhangende set waarden die een duidelijke richting op wijzen. Het gewenste DNA is gevonden; PGA heeft voldoende munitie om er zelf verder mee aan de slag te gaan.

imageOude liefde roest niet. In 2014 vroeg Proof Reputation Marieke voor de hoofd- en eindredactie van drie nummers van NAW magazine, het corporate magazine van (toen nog) Bouwfonds. Inmiddels heet Bouwfonds BPD en is NAW ondergebracht bij andere bureaus, maar nog steeds schrijft Marieke er af en toe voor – als het werk voor onze ‘eigen’ klanten het toelaat.

image
Spread uit het thema ‘Lang zullen we leven’ (#50), met o.a. items die we zelf hadden gespot tijdens de Dutch Design Week.

 

image

Over NAW
NAW magazine is het relatiemagazine van Bouwfonds (nu BPD), bestemd voor professionals in gebiedsontwikkeling. Een boeiend onderwerp, want gebiedsontwikkeling gaat veel verder dan ‘huizen bouwen’ of ‘wijken neerzetten’. Het heeft alles te maken met inspelen op maatschappelijke veranderingen – en daarin zijn we heel goed thuis.

Onze rol
Marieke maakte voor en met Proof en PotatoPixels de drie nummers die in 2014 uitkwamen, waaronder de vijftigste jubileumeditie. Vooral de thema-sectie was een feestje om te maken. Voorstellen doen voor die thema’s, research doen, nadenken over invalshoeken en aansprekende geïnterviewden, samen met de vormgever uitwerken welke tekst/beeldcombinaties en welke journalistieke vormen we voor ons zien, briefings maken, eindredactie doen en liefst zelf ook een aantal artikelen schrijven – heerlijk! Anno nu schrijft Marieke nog steeds af en toe voor NAW.

Nieuwsgierig? NAW magazine is online te lezen. De NAW’s die Marieke voor en met Proof maakte zijn #49 (thema: De leefbare stad), #50 (thema: Lang zullen we leven) en #51 (thema: Creating living environments). NAW #50 werd genomineerd voor een International Content Marketing Award, categorie Best B2B, Industry and Manufacturing.

Werk in uitvoering: de laatste correcties op de Duitse insert

Hoogspanningsbeheerder TenneT hielpen we bij een performance-managementproject. Typisch zo’n project dat, als je niet oppast, wordt ervaren als een ‘moetje van boven’ en dus nooit echt wordt omarmd door medewerkers. Terwijl dat wel nodig is om performance management goed te verankeren in het dagelijks werk. De projectmanager zag dat risico ook en gaf communicatie de aandacht die het verdient.

De ‘live communicatie’ organiseert ze zelf, samen met een aantal enthousiaste medewerkers die ze als voorlopers een belangrijke rol gaf in het project. LIEN+MIEN ondersteunt dat met massamediale communicatie in de vorm van een aansprekende intranetsite en een insert (Duitse en Nederlandse versie) in het personeelsmagazine die de what’s in it for me voor medewerkers centraal stelt.

Intranet screenshot

Intranet screenshotEen opdracht waar we, op verzoek van de opdrachtgever, een beetje geheimzinnig over moeten doen. Het gaat om een grote dienstverlener waar het intranet nodig aan vernieuwing toe was. Eerdere pogingen strandden vaak halverwege op IT-perikelen, waardoor het intranet wel iets verbeterde maar per saldo te complex en te gebruiksonvriendelijk bleef – en dus matig werd gebruikt.

Houvast via een visie
Toen LIEN+MIEN in beeld kwam, stonden inmiddels ook sociale tools hoog op de lange lijst intranet-wensen: naadloos in het intranet te integreren tools waarmee medewerkers makkelijk kennis, ideeën en meningen kunnen uitwisselen. Daar zijn plenty opties voor, maar de organisatie erkende dat ze niet (weer) moest vastlopen in ‘IT-stroop’ en vroeg ons om een visiedocument.

Organisatorische context
Ons visiedocument over de ideale digital workplace nam bewust niet de IT (on)mogelijkheden als vertrekpunt, maar ging uit van de doelen van de organisatie en de wensen van medewerkers. Ook namen we de organisatorische context mee. Welke rol wil, moet of kan het intranet vervullen bij deze organisatie? Hoe digital en social minded zijn medewerkers überhaupt? En wie ‘gaat’ er eigenlijk over het intranet (formeel, informeel en financieel) en in hoeverre belemmert of bespoedigt die manier van organiseren de doorontwikkeling? Pas daarna keken we naar de digitale keuzes.

IT is the easiest
We baseerden de visie op een flinke dosis desk research naar (nationale en internationale) best practices met intranetten en interviewden medewerkers (‘gebruikers’), specialisten uit uiteenlopende disciplines en ervaringsdeskundigen van andere organisaties. Dat vertaalden we door naar het uiteindelijke visiedocument, waarvan de inhoud vertrouwelijk is. Om toch een tipje van de sluier op te lichten: dit citaat (uit een internationaal benchmark-onderzoek) is ons uit het hart gegrepen: “It is important to spend enough time on communications, training, information, learning and change management. The IT part is the easiest.” 

 

 

We noemen bewust geen namen van de organisaties waarvoor we aan grote communicatietrajecten rond reorganisaties, fusies, strategische heroriëntaties etcetera hebben gewerkt. LIEN + MIEN bestond toen namelijk nog niet; we deden die trajecten veelal vanuit andere bureaus en uit loyaliteit aan hen doen we niet aan ‘namedropping’. Maar feit is dat de mensen achter LIEN + MIEN veel ervaring hebben met communicatieadvies in de breedste zin des woords. Van complexe, meerjarige trajecten tot meer reguliere communicatiekwesties.

Bij interne communicatiekwesties, zoals recent voor RTV Noord-Holland of WestlandUtrecht Bank, gaat het steeds vaker om het communicatief begeleiden van veranderingen. LIEN + MIEN weet hoe nauw dit soort communicatie luistert. En smult ervan. Helemaal als we kunnen samenwerken met aanpalende disciplines zoals HR of organisatiekunde. Want juist in combinatie met andere sturingsmechanismen boekt interne communicatie het grootste effect.

LIEN + MIEN wordt regelmatig ingeschakeld om in werksessies of brainstorms vraagstukken te verhelderen en oplossingen bloot te leggen. We creëren het juiste gespreksklimaat, stellen prikkelende vragen, laten op gepaste momenten stiltes laten vallen of provoceren de boel juist een beetje om nieuwe ideeënstromen aan te boren. Soms hebben die sessies ook een opleidingsdeel(tje) – we vinden kennis delen nou eenmaal erg leuk. En we weten hoe we dat moeten aanpakken, met een LIEN + MIEN’er die voor de UvA het afstudeerseminar Organisationele Communicatie en het bachelorseminar Interne Communicatie verzorgde.