Bij de Gooise Zorgacademie bereiden zo’n 350 studenten uit midden-Nederland (meest volwassenen) zich voor op een mooie carrière in de zorg. Dat doen ze vier dagen per week in de praktijk en één dag per week op de Academie: de Gooise Zorgacademie is een zgn. BBL-opleiding (beroeps begeleidende leerweg). Die onderwijsvorm betekent dat er volop wisselwerking moet zijn tussen de Academie en de zorginstellingen, zonder dat ze op elkaars stoel gaan zitten. Anders gezegd: met respect voor elkaars identiteit. Juist over die identiteit had de Gooise Zorgacademie aarzelingen: waar staan we eigenlijk precies voor, wat is ons richtsnoer bij afwegingen over wat we wel en niet doen?

Aan zo’n communicatievraagstuk kan een flink organisatieprobleem ten grondslag liggen, bijvoorbeeld als de leden van de organisatie totaal blanco en/of hopeloos verdeeld zijn over de identiteit. Gelukkig bleek dat hier niet het geval: uit onze verkennende interviews bleek dat de docenten, studenten en de studieleiding (weliswaar latent) best een duidelijk beeld hadden bij de identiteit van ‘hun’ Gooise Zorgacademie. Wij moesten dat ‘alleen maar’ naar boven halen en expliciet maken.

werksessie GZA

Er zijn van die opdrachten waarbij alle puzzelstukjes gaandeweg perfect op hun plaats vallen. Dit was er zo eentje. Uit onze desk research, interviews met studenten, survey onder praktijkinstellingen en twee werksessie met het docententeam ontstond stap voor stap een glashelder beeld. We werkten het, zoals afgesproken, uit in een ‘elevator pitch’ van een half A4’tje waarin we de identiteit van de Gooise Zorgacademie zorgvuldig onder woorden brachten. Een schot in de roos, vonden onze opdrachtgevers: het document biedt de zo vurig gewenste houvast om de Gooise Zorgacademie scherper te positioneren bij potentiële studenten en zorginstellingen.

En wat ons betreft: als we ooit zorg nodig hebben, valt dan te regelen dat we worden verzorgd door iemand die is opgeleid door deze geweldige mensen? We zijn onder de indruk van het vakmanschap, de liefde voor het vak en de persoonlijke betrokkenheid van het hele team van de Gooise Zorgacademie. We hebben ervan genoten om met zulke gedreven mensen samen te werken!

Het is niet meer mogelijk om te reageren.