Bedenk een heldere communicatiestrategie waarmee we de buitenwereld beter informeren over ons bestaan en het contact met belanghebbenden verstevigen. Dat was de vraag waarmee de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ) LIEN+MIEN benaderde.

We bleken nog niet meteen aan de slag te kunnen met die vraag. Tijdens onze intakegesprekken ontdekten we dat de MT-leden uiteenlopende percepties hadden van de ‘why’ en de toekomst van SKGZ. Dat komt wel vaker voor bij organisaties die in korte tijd zowel qua omvang als qua takenpakket flink zijn gegroeid. Geen schande dus, maar voor een goed resultaat is het wel belangrijk de juiste volgorde aan te houden: éérst helderheid over SKGZ’s identiteit en gewenste positionering.

SKGZDaarom doken we niet meteen in de communicatiestrategie, maar organiseerden we twee sessies met het MT en een organisatieadviseur waarmee LIEN+MIEN vaker samenwerkt. In de sessies lukte het om tot een gedeeld, helder beeld te komen van SKGZ’s punt op de horizon, visie, missie, ambitie en strategie. Daarmee lag er een goede basis voor de volgende stap: uitwerken wat die strategische uitgangspunten betekenen voor de relatie met stakeholders en de (interne en externe) communicatie van SKGZ.

Aan LIEN+MIEN de schone taak om de nieuwe inzichten door te vertalen naar een heldere communicatiestrategie, waarin we SKGZ’s identiteit en positionering verder concretiseerden. Daarbij bedachten we een aansprekende en herkenbare ‘kapstok’ voor alle communicatie-uitingen. Verder brachten we per stakeholdersgroep in kaart welke communicatieacties en -middelen nodig zijn, wat we bundelden in een overzichtelijke communicatiekalender. De communicatieafdeling van SKGZ heeft nu alle munitie in handen om doelgericht te werken aan de gewenste positionering van SKGZ.

Het is niet meer mogelijk om te reageren.